ALOIS

Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

alter-text
Ciele projektu
  • Stanovenie neuropsychologických a logopedických aspektov vplyvu MCI a AD na rečový prejav vyšetrovaného, ktoré sú vhodné na automatickú detekciu a vyhodnotenie pomocou umelej inteligencie.

  • Vytvorenie odborne anotovanej databázy rečových nahrávok v slovenčine, určenej na štúdium prejavov MCI a AD v hlase a rečovom prejave vyšetrovaného, voľne prístupnej pre vedecké a akademické účely.

  • Výskum a vyhodnotenie účinnosti metód ML a AI na automatickú identifikáciu prítomnosti MCI a AD z rečového prejavu vyšetrovaného pre slovenský jazyk.

  • Overenie použiteľnosti sociálneho robota pri diagnostike a sledovaní vývoja Alzheimerovej choroby prostredníctvom analýzy rečovej komunikácie.