ALOIS

Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotikyÚstav informatiky SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45
Slovenská republika


Ing. Milan Rusko, PhD.
Tel.: 02/ 5941 1129
Email: utrrrusk@savba.sk