ALOIS

Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

Projekt je financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Názov projektu: Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

Číslo projektu: APVV-21-0373

Príjemca/koordinátor: Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Doba riešenia: 1. 7. 2021. - 30.6.2025

Schválená podpora: 200 000 €

Výzva: VV 2021